Date identificare

Asociatia Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu

www.bsjk.ro;

Fenyes Hajnalka - Manager in servicii sociale /coordonator administrativ, Fazekas Brigitta - Manager in servicii sociale / coordonator professional

0361-408872, 0756855819

...

Asociatia Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu


          Centrul Fericitul Scheffler Janos și-a deschis porțile în anul 2012, sub egida Asociației Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu. Misiunea străveche a surorilor, a fost preluată de un grup de profesioniști pasionați, care printr-o continua dezvoltare încearcă să vină în ajutorul copiilor din regiune, cu o paletă largă de servicii terapeutice și de dezvoltare. În primii ani, activitatea Centrului s-a limitat doar la copiii cu nevoi special, copii care trăiesc cu diferite deficiențe – scopul principal fiind terapia complex a acestora. Din anul 2015 Centrul și-a lărgit semnificativ domeniul de activitate – acordând o atenție sporită și activităților preventive, activități care au ca obiectiv secundar formarea unei viziuni preventive, respective asigurarea unei dezvoltări echilibrate, sănătoase a tuturor copiilor.


În prezent în cadrul Centrului Fericitul Scheffler Janos funcționează două servicii sociale:

Centrul Fericitul Scheffler Janos pentru copii

Centrul Fericitul Scheffler Janos pentru copii cu dizabilități.

Ambele Centre oferă servicii sociale de calitate, conform standardelor în vigoare.


     Centrul Fericitul Scheffler Janos pentru copii

        Scopul Centrului ,,Fericitul Scheffler Janos,, pentru copii este depistarea precoce a semnelor de risc pentru o dezvoltare atipică și tratarea preventivă a acestor stări de risc în vederea dezvoltării abilităților de bază și a deprinderilor de viață independentă. Depistarea și intervenția timpurie cu scop preventiv este foarte importantă și utilă pentru reducerea semnificativă a riscului apariției imaturității SNC, tulburărilor de învățare, respectiv de adaptare școlară și ulterior socială. Prin intervenția timpurie se asigură menținerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ai părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

        Obiectivele urmărite sunt screening și terapii de tip preventiv pentru copii aflați în situații de risc pentru dezvoltarea atipică; asistență precoce adresată copiilor/familiilor/comunităţii privind dezvoltarea tipică vs atipică a copiilor respectiv identificarea semnelor de risc, prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială .

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul ,,Fericitul Scheffler Janos,, pentru copii sunt copii aflați în situație de risc pentru o dezvoltare atipică, cu vârste între 0-18 ani, care din punct de vedere medical nu au nici un diagnostic sau suspect de diagnostic de specialitate oarecare, dar dezvoltarea lor totuși este una atipică (mai lentă/mai accelerată sau diferită) față de cea a covârstnicilor sau prezintă semne de risc pentru dezvoltarea atipică.

Identificarea din timp a acestor semne de risc sau stări de dezvoltare atipică este foarte importantă atât din punct de vedere a dezvoltării copilului, cât și din punctul de vedere a părintelui pentru evitarea problemelor școlare, de comportament etc. 

Capacitatea centrului este de 35 copii/zi.

Servicii sociale acordate:

Servicii de asistență socială: informare şi consiliere a familiilor copiilor aflați în situație de risc pentru o dezvoltare atipică, colaborarea cu toate instituțiile care pot contribui la dezvoltarea copilului şi sprijinirea familiei, precum şi cu instituţiile de asistenţă socială și cele de învățământ preșcolar și școlar primar, planificarea, organizarea şi realizarea de activități comunitare recreative pentru copii şi familiile acestora (tabere, festivităţi etc.), asigurarea accesului la alte servicii medicale şi sociale decât cele oferite de instituție, anchete sociale, discuții periodice cu părinții, vizite la domiciliu, vizite la grădiniță / școală.

Servicii de informare și conștientizare: conferință, Ziua porților deschise, participarea la  diferite evenimente publice organizate la nivelului municipiului Satu Mare.

Servicii de specialitate cu caracter preventiv: screening, formări pentru părinți în cadrul unor evenimente organizate cu specialiști, evaluări de specialitate a copiilor preșcolari și consilierea părinților, intervenții de specialitate cu caracter preventiv (Intervenții senzorio-motorii (TSMT) individual și în grup, Intervenții logopedice, Kinetoterapie, Intervenții de specialitate pentru prevenirea tulburărilor instrumentale, Grupuri de socializare, Hidroterapie.


 Centrul Fericitul Scheffler Janos pentru copii

        Scopul Centrului ,,Fericitul Scheffler Janos,, copii cu dizabilități este asistența complexă a copiilor cu dizabilități, respectiv susținerea familiilor acestora, prin diagnosticarea complexă a afecțiunilor și stabilirea nivelului de dezvoltare, asigurarea terapiilor specifice în vederea ameliorării stării de sănătate fizică și mentală, reducerea complicațiilor care decurg din afecțiunea de bază și cele asociate. Pe lângă cele prevăzute mai sus, aceste activități se desfășoară și în vederea menținerii nivelului de dezvoltare prin terapiile asigurate, precum depășirea situațiilor de dificultate, prevenire și combaterea excluziunii sociale, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții.

Obiectivele

Obiectivele urmărite sunt: diagnosticarea complexă a afecțiunilor și stabilirea nivelului de dezvoltare, asigurarea terapiilor specifice în vederea ameliorării, menținerii stării de sănătate fizică și mentală, reducerea complicațiilor care decurg din afecțiunea de bază și cele asociate.

Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul ,,Fericitul Scheffler Janos,, pentru copii cu dizabilități cu diverse tipuri de afecțiuni neuro-psiho-motorii sunt copii cu vârsta între 0 -18 ani si familiile acestor copii, în general copii din județul Satu Mare, și  rareori din județele învecinate sau țări învecinate, a căror dezvoltare trebuie facilitată și ajutată atât în individual cât și în grup cu diverse metode specifice, pentru a atinge potențialul maxim funcțional al fiecărui copil (în limitele posibile în funcție de dizabilitate) și pentru a forma abilitățile de bază pentru autoservire și o viață independentă.

Capacitatea centrului este de 35 copii/zi.

Serviciile sociale acordate:

Servicii cu caracter social: informare şi consiliere a familiilor copiilor cu dizabilități, colaborarea cu instituţiile de asistenţă socială, respectiv cu toate instituţiile care pot contribui la dezvoltarea copilului şi sprijinirea familiei precum şi planificarea, organizarea şi realizarea de activităţi comunitare recreative pentru copii şi familiile acestora (tabere, festivităţi etc.), asigurarea accesului la alte servicii medicale şi sociale decât cele oferite de instituţie;

Servicii cu caracter pedagogic și terapeutic: stabilirea nivelului de dezvoltare, intervenţie psihopedagogică individuală și de grup, intervenții senzorio-motorie individuală și de grup, hidroterapie, logopedie individuală și de grup, activități de dezvoltarea abilităților preșcolare individual și de grup, terapii specifice a tulburărilor instrumentale (dislexie, disgrafie), kinetoterapie individuală şi în grup, neuro-hidroterapie, activități de dezvoltarea abilităților de autonomie personală.

Servicii cu caracter medical: stabilirea diagnosticului, coordonarea investigaţiilor şi asistenţei medicale de specialitate în vederea stabilirii diagnosticului şi îmbunătăţirea stării de sănătate, consiliere în probleme de sănătate legate de starea de dizabilitate.


Comunicate Presă Asociatia Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu

Servicii Asociatia Surorile de Caritate Sfântul Vicențiu

Nume Serviciu Număr Locuri Observații Solicitare Serviciu
Centrul Fericitul Scheffler Janos pentru copii 35 Servicii de asistență socială, Servicii de informare și conștientizare, Servicii de specialitate cu caracter preventiv
Centrul Fericitul Scheffler Janos pentru copii cu dizabilități 35 Servicii cu caracter social, Servicii cu caracter pedagogic și terapeutic, Servicii cu caracter medical

Se încarcă ...