Date identificare

Asociația Sfantul Gabriel

https://web.facebook.com/profile.php?id=100057828092530;

Acs Tunde

0768 346 459

...

Asociația Sfantul Gabriel

   


     Serviciul social cu cazare – Centrul de Ingrijire Batrani “Sfantul Gabriel”, cod serviciu social 8730-CR-V-I, este înfiinţat şi administrat de catre Asociatia „Sfantul Gabriel“, acreditat conform Certificatului de Acreditare Seria AF nr 002206. 

     Scopul serviciului social – Centrul de Ingrijire Batrani “Sfantul Gabriel” este un centru rezidențial cu cazare, pentru un numar de 50 beneficiari, care furnizează servicii sociale de îngrijire și asistență pe perioadă determinată, persoanelor vârstnice din judetul Satu Mare cat si din alte judete.
     Scopul specific este de a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale și individuale în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calitătii vieții.

     Centrul de Ingrijire Batrani “Sfantul Gabriel” îndeplineste următoarele artibuţii şi sarcini:

- asigură furnizarea serviciilor sociale în interesul beneficiarului în baza contractului încheiat cu acesta, respectiv cu reprezentantul sau aparţinătorul legal după caz;

- asigură furnizarea serviciilor sociale cu titlu permanent ori temporar cu găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare şi reinserţie socială a persoanelor vârstnice aflate într-o situaţie de nevoie specială;

- asigură întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi a bunurilor din dotare;

- întocmeşte programe proprii care să asigure creşterea calităţii activităţii;

- organizează activităţi de socializare în vederea relaţionării beneficiarilor cu mediul exterior instituţiei;

- acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol

siguranţa beneficiarilor;

- dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi altele în condiţiile
legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate;

- asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunostinţă atât personalului cât şi beneficiarilor a prevederilor regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;Comunicate Presă Asociația Sfantul Gabriel

Satu Mare 15.06.2022

RAPORT ACTIVITATE SF GABRIEL IUNIE 2022

Servicii Asociația Sfantul Gabriel

Nume Serviciu Număr Locuri Observații Solicitare Serviciu
Serviciul social cu cazare – Centrul de Ingrijire Batrani “Sfantul Gabriel” 50 Centru rezidențial cu cazare, pentru un numar de 50 beneficiari, care furnizează servicii sociale de îngrijire și asistență pe perioadă determinată, persoanelor vârstnice din judetul Satu Mare cat si din alte judete.

Se încarcă ...