Date identificare

Asociația Stea

www.asociatiasteasm.ro;

Cristina-Maria Bala

0743 174 169

...

Asociația Stea


    Asociația Stea este un ONG înființat în 2004 la Satu Mare având ca misiunea de a susține oamenii si comunitățile marginalizate prin educație și capacitare pentru a depăși obstacolele ce stau in calea incluziunii lor sociale. Viziunea Stea este o lume în care cei mai vulnerabili au puterea să iasă din sărăcie, să-și construiască o viață demnă pentru familiile lor și să contribuie la dezvoltarea comunităților din care fac parte. Din 2016 Asociația Stea își concentrează intervenția pe sprijinirea incluziunii sociale a comunității vulnerabile din cartierul Sătmărel al municipiului Satu Mare. 
    Intervenția noastră pornește de la o muncă individuală de capacitare a factorilor interesați cu privire la potențialul și resursele care există la nivel local, sau care pot fi atrase din exterior și mobilizarea acestora pentru a acționa împreună, în mod complementar pentru a aduce soluții durabile la problemele prioritare din comunitate. Munca noastră se bazează pe o abordare sistemică, acționând în mod coordonat pe următoarele 5 direcții principale:
1. Educație nonfomală pentru dezvoltare abilităților care susțin reușita școlară și incluziunea socială
2. Educație parentală
3. Terapie ocupațională și consiliere pentru dezvoltarea abilităților de muncă și incluziune socio-profesională
4. Dezvoltare comunitară
5. Educație pentru sănătate și sprijin pentru acces la tratament și servicii medicale


Comunicate de presa:

·        https://www.asociatiasteasm.ro/index.php?page=stiridetalii&id=302&tit=%C8%98AHUL--MIJLOC-DE-INCLUZIUNE-PRIN-SPORT

·        https://www.asociatiasteasm.ro/index.php?page=stiridetalii&id=299&tit=Ateliere-de-dezvoltare-a-competen%C8%9Belor-tinerilor-pentru-incluziune

·        https://www.asociatiasteasm.ro/index.php?page=stiridetalii&id=297&tit=Conferin%C8%9B%C4%83-interna%C8%9Bional%C4%83-%E2%80%9EBune-practici-educative-%C8%99i-parteneriat-public-privat-pentru-drepturile-copiilor-din-zone-marginalizate%E2%80%9D

·        https://www.asociatiasteasm.ro/index.php?page=stiridetalii&id=293&tit=PROIECTUL-%E2%80%9E%C8%98COALA-DIN-GR%C4%82DIN%C4%82%E2%80%9D-A-AJUNS-LA-FINAL

·        https://www.asociatiasteasm.ro/index.php?page=stiridetalii&id=286&tit=Tineri-%C3%AEmputernici%C8%9Bi-%E2%80%93-competen%C8%9Be-pentru-incluziune

             ·        https://www.asociatiasteasm.ro/index.php?page=stiridetalii&id=269&tit=Sprijin-pentru-familii-vulnerabile-%C3%AEn-vederea-reducerii-impactului-socio-economic-al-pandemiei-Covid-19

Comunicate Presă Asociația Stea

Servicii Asociația Stea

Nume Serviciu Număr Locuri Observații Solicitare Serviciu
Centru de zi Stea pentru copii aflați la risc de separare de părinți 20 Serviciul se adresează copiilor din familiile care se confruntă cu dificultăţi majore ce generează probleme de excluziune socială şi/sau care locuiesc în zone marginalizate/dezavantajate ale oraşului Satu Mare. Scopul serviciului social este acela de a asigura pe timpul zilei activități de educare și dezvoltare, consiliere psihosocială și suport emoțional, îngrijire, suport pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă, terapie ocupațională, socializare și petrecere a timpului liber, cât și activități de sprijin ale părinţilor sau responsabililor legali în vederea menţinerii, refacerii şi dezvoltării capacităţilor copilului din familii defavorizate din Satu Mare şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.
Centru de zi Stea pentru integrare/reintegrare socială 22 Serviciul se adresează tinerilor peste 18 ani și adulților, persoane care se confruntă cu dificultăţi majore ce generează probleme de excluziune socială şi/sau care locuiesc în zone marginalizate/dezavantajate ale oraşului Satu Mare, interesate de dezvoltarea abilităților de muncă prin activități de terapie prin horticultură și dezvoltare personală.

Se încarcă ...