Date identificare

Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare

http://www.caritas-satumare.ro/;

https://www.facebook.com/caritasdiecezasatumare;

Maroscsak Persida

0261-710464, 0733054787

...

Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare

Descriere pe scurt a ONG-ului

Asociația Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare este o organizație neguvernamentală de utilitate publică înființată în anul 1990 care furnizează servicii sociale acreditate pe raza județelor Satu Mare şi Maramureş.


Misiunea organizaţiei este sprijinirea persoanelor aflate în nevoie, în spirit creştin, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice, având în vedere principiile creştine catolice.


Scopul organizaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor aflate în nevoie și expuse la situații de risc.

 


Servicii oferite


Organizația Caritas furnizează următoarele tipuri de servicii sociale:

 • servicii sociale destinate copiilor și tinerilor
 • servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități
 • servicii sociale destinate persoanelor în vârstă
 • servicii de îngrijire la domiciliu
 • servicii sociale de suport și intervenție


 

I. Servicii sociale destinate copiilor și tinerilor

 

Centrul de zi Don Bosco Satu Mare

 


Adresa: Satu Mare, bulevardul Cloşca nr. 68


Telefon: 0261—721529


Cod serviciu social: 8891 CZ-C-II


Anul înființării: 1994


Capacitate centru: 32 beneficiari/zi


Beneficiari: copii cu vârsta cuprinsă între 3–6 ani proveniți din familii defavorizate, vulnerabile cu venituri reduse, locuință precară, părinți cu o educație precară, cu domiciliul/reședința în municipiul Satu Mare, copii în risc de separare de părinți și/sau în situații de abuz și neglijare


Scopul serviciului social: sprijinirea copiilor proveniţi din familii dezavantajate social, cu focalizare pe copiii preşcolari care provin din familii aflate în dificultate, în vederea scăderii riscului de excluziune socială a copiilor


Obiective: scăderea riscului de excluziune socială, refacerea şi/sau dezvoltarea capacităţilor individuale şi familiale ale părinţilor necesare depăşirii situaţiilor de dificultate prin forţe proprii, dezvoltarea deprinderilor şi normelor pro-sociale ale copiilor


Servicii oferite:


1. Servicii cu caracter social


1.1. Suport şi asistenţă pentru tineri şi familii defavorizate

 • diagnoză socială
 • elaborare plan de intervenție
 • îndrumare către alte servicii
 • informare şi consiliere: privind drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială (violenţa în familie, delincvenţă, ş.a.), precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale şi inserţiei/reinserţiei familiale a categoriilor de persoane defavorizate
 • mediere spre consiliere juridică, la nevoie
 • promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilor şi/sau promovarea participării la activităţi sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, promovarea activităţilor de voluntariat etc.
 • management de caz, monitorizarea cazurilor sociale
 • colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare
 • procurarea actelor de identitate (certificate de naştere, cărţi de identitate)
 • alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.

1.2. Suport şi asistenţă pentru copii preşcolari și școlari aflaţi în dificultate

 • asigurarea a două mese gătite şi a unei gustări pe zi (mic dejun, prânz şi gustare)
 • suport material acordat copiilor sub forma rechizitelor şcolare, îmbrăcămintei, materialelor igienico-sanitare precum şi familiilor acestora, periodic
 • oferirea de cadouri pentru ocazii speciale: ziua copilului, Crăciun, Paşte, etc.
 • oferirea posibilităţii de a participa la spectacole de cinema, teatru, etc.


2. Servicii cu caracter pedagogic

 • supraveghere pedagogică
 • educare și suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă
 • facilitarea accesului la educație generală
 • socializare și petrecere a timpului liber


Criterii pentru accesarea serviciilor

 • copilul provine din familie aflată în dificultate
 • familia copilului este monoparentală sau cu mulţi copii
 • gradul de sărăcie al familiei (venitul familiei este redus, gradul de dotare al locuinței, nivelul de viață al familiei)
 • comportamente deviante în familie (consum de drog, alcool, agresivitate)
 • gradul de educaţie a părinţilor scăzut


Personalul serviciului social: educatori, asistent social, îngrijitor
 

Centrul social deschis „Casa Prieteniei” Satu Mare

 


Adresa: Satu Mare, strada Uzinei nr. 19/A


Telefon: 0261—760955


Cod serviciu social: 8891 CZ-C-II


Anul înființării: 1996


Capacitate centru: 52 de beneficiari/zi


Beneficiari: copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 6–16 ani și familiile lor, aflate în situaţii de dificultate, vulnerabile din localitatea Satu Mare


Scopul serviciului social: oferirea de sprijin copiilor, tinerilor şi familiilor defavorizate din Satu Mare, în vederea dezvoltării capacităţilor individuale necesare depăşirii situaţiilor de risc, prin forţe proprii


Obiective urmărite: sprijinirea familiilor în vederea refacerii şi /sau dezvoltării capacităţilor individuale şi familiale necesare depăşirii situaţiilor de dificultate prin forţe proprii, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă a copiilor şi tinerilor, prevenirea timpurie a abandonului școlar


Servicii oferite


1. Servicii cu caracter social


1.1. Suport şi asistenţă pentru tineri şi familii defavorizate

 • diagnoză socială
 • elaborare plan de intervenție
 • îndrumare către alte servicii
 • informare şi consiliere
 • educaţie extracurriculară
 • mediere spre consiliere juridică, la nevoie
 • facilitarea accesului pe piaţa muncii
 • promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ
 • management de caz, monitorizarea cazurilor sociale
 • colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare
 • procurarea actelor de identitate
 • alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate

1.2. Suport şi asistenţă pentru copii preşcolari și școlari aflaţi în dificultate

 • o masă rece pentru copiii școlari
 • posibilitatea menţinerii igienei personale
 • rechizite şcolare, materiale igienico-sanitare, îmbrăcăminte, periodic
 • sărbătorirea zilelor de naştere

2. Servicii cu caracter pedagogic

 • supraveghere pedagogică
 • facilitarea accesului la educație generală
 • educație informală extracuriculară și dezvoltare timpurie pentru copii şcolari aflaţi în dificultate
 • educare și suport pentru dezvoltarea abilităților pentru viață independentă
 • educare pentru integrare/reintegrare socială
 • facilitarea accesului la educație
 • socializare și petrecere a timpului liber

3. Servicii cu caracter psihologic

 • consiliere şi asistenţă psihologică pentru copii aflaţi în dificultate şi familiile acestora
 • activități de suport pentru tineri din medii defavorizate
 • suport și asistență pentru cadrele didactice care lucrează cu copii din medii defavorizate

Criterii pentru accesarea serviciilor

 • copilul provine din familie aflată în dificultate
 • venitul familiei este redus
 • familia copilului este monoparentală sau cu mulţi copii
 • există persoane cu boli grave în familie
 • locuinţa nu este proprie
 • condiţii de locuit precare
 • comportamente deviante în familie (consum de drog, alcool, agresivitate)
 • gradul de educaţie a părinţilor
 • lipsa de interes a părinţilor faţă de creşterea, educarea şi şcolarizarea copilului

Personalul serviciului social: pedagog social, referent, psiholog, asistent social
 

II. Servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități

 

Centrul de reabilitare „Sfântul Iosif”, Satu Mare


Adresa: Satu Mare, strada Dsida Jenő nr. 16


Telefon: 0261—713811


Cod serviciu social: 8891 CZC-III


Anul înființării: 1995


Capacitate centru: 35 beneficiari/zi


Beneficiari: copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani, care prezintă tulburări în dezvoltare sau dizabilitate, respectiv familiile acestora


Scopul serviciului social: oferirea de servicii complexe socio-medicale și psihopedagogice de intervenție timpurie, copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani, care prezintă tulburări în dezvoltare sau dizabilitate, respectiv familiei pentru a preveni sau diminua consecinţelor sociale dramatice ale dizabilităţii


Obiective urmărite: depistarea şi diagnosticarea timpurie a copiilor cu tulburări de dezvoltare şi/sau dizabilități, terapie şi intervenţie timpurie pentru copii cu tulburări de dezvoltare şi/sau dizabilități, asistenţă precoce adresată copiilor/familiilor/comunităţii


Servicii oferite:


1. Servicii cu caracter social

 • informare şi consiliere
 • suport şi asistenţă pentru copii/familii
 • consiliere şi socioterapie individuală sau a familiei
 • mediere socială şi activităţi/acţiuni comunitare

2. Servicii cu caracter pedagogic

 • stabilirea nivelului de dezvoltare
 • intervenţii individuale sau în grup de pedagogie specială: dezvoltare cognitivă, auditivă, vizuală, logopedie, motopedie, stimulare bazală, comunicare augmentativă, training de adaptare
 • consiliere pe probleme de educaţie
 • consiliere şi suport de specialitate în probleme de integrare în învăţământul preşcolar/şcolar

3. Servicii cu caracter medical


A. Servicii de asistenţă medicală primară

 • stabilirea diagnosticului developmental
 • coordonarea investigaţiilor şi asistenţei medicale de specialitate în vederea stabilirii diagnosticului şi îmbunătăţirea stării de sănătate
 • consiliere în probleme de sănătate legate de starea de dizabilitate

B. Servicii terapeutice

 • intervenţie psihopedagogică prin metoda PECS pentru copii autişti
 • intervenţie psihopedagogică prin integrare senzoriomotorie Ayres
 • logopedie
 • terapie prin joc
 • kinetoterapie individuală şi în grup, terapie Vojta
 • terapia familiei, grupuri de suport
 • grupuri de joacă pentru copii şi părinţi

Criterii pentru accesarea serviciilor

 • copil cu retard în dezvoltare sau dizabilitate, respectiv copil cu tulburări de dezvoltare sau dizabilitate
 • vârsta între 0 și 7 ani
 • copilul nu suferă de boli infecto – contagioase cu transmitere directă
 • reprezentantul legal solicită personal serviciile oferite
 • se respectă prevederile cuprinse în Regulamentul de ordine interioră al unităţii şi Contractul de acordare a serviciilor sociale

Personalul serviciului social: medici, psihopedagogi, kinetoterapeuți, asistent social 

III. Servicii sociale destinate persoanelor în vârstă

 

Centrul de zi pentru vârstnici "Sf. Iacob" Satu Mare
 

Adresa: Satu Mare, bulevardul Unirii nr. 38


Telefon: 0261—714606


Cod serviciu social: 8810 CZV-II


Anul înființării: 1999


Beneficiari: persoane cu vârsta peste 60 de ani, dependente, care suferă de boli cronice, care necesită supraveghere permanentă, dar starea lor permite transportul zilnic la centru cu domiciliul/reședința în localitatea Satu Mare


Scopul serviciului social: prevenirea și/sau întârzierea instituționalizării persoanelor de vârsta a treia, prin asigurarea de servicii de bază, de asistență și de suport pentru persoane vârstnice dependente


Obiective: prevenirea şi/sau atenuarea marginalizării sociale a persoanelor de vârsta a treia, prevenirea şi/sau atenuarea marginalizării sociale a persoanelor de vârsta a treia, susţinerea vârstnicilor în viaţa de zi cu zi prin suport şi susţinere în efectuarea activităţilor cotidiene, prevenirea instituţionalizării prin asigurarea de supraveghere pe perioada programului de lucru al aparţinătorilor, susţinerea familiei pentru a păstra aparţinătorul vârstnic în cadrul familiei


Servicii:


1. Servicii  de bază

 • găzduire pe perioada zilei (adică de luni până vineri, între orele 7.30 și 15.30)
 • asigurarea a trei mese pe zi
 • asigurarea condiţiilor necesare pentru igiena corporală, respectiv pentru igiena lenjeriei de corp

2. Servicii  de suport

 • informare asupra drepturilor în calitate de persoană vârstnică şi intermediere spre alte instituţii specializate
 • instruirea aparţinătorilor
 • asigurarea transportului de la şi la domiciliu al beneficiarilor, cu microbus din dotare proprie
 • efectuarea de cumpărături şi procurarea de medicamente
 • vizitarea beneficiarilor internaţi la centrele de îngrijire medicală

3. Servicii  de asistenţă

 • resocializarea persoanelor de vârsta a treia luate în evidenţă
 • activităţi zilnice organizate cu scopul păstrării nivelului  psihic şi mental al beneficiarilor
 • consultanţă psihologică pentru acei beneficiari care au nevoie de ajutorul unui astfel de specialist
 • îngrijire medicală
 • activităţi destinate păstrării nivelului fizic al beneficiarilor

Criterii de selecție a beneficiarilor: posibilități de îngrijire în familie, starea de sănătate

Personalul serviciului social: asistent social/psiholog, asistent medical, îngrijitori
 

IV. Servicii de îngrijire la domiciliu

 

Centrul de îngrijire la domiciliu "Sf. Hildegarda" Satu Mare

 


Adresa: Satu Mare, bulevardul Unirii nr. 49


Telefon: 0261—714030


Cod serviciu social: 8810 ID-I


Anul înființării: 1996


Raza de acoperire a serviciului social: municipiul Satu Mare


Beneficiari: persoane în vârstă, aparţinătorii persoanelor luate în evidenţă


Scopul serviciului social: prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea reintegrării sociale prin îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în vârstă prin furnizarea de servicii socio-medicale la domiciliul acestora în concordanţă cu gradul de dependenţă în care se află şi nevoile individuale de ajutor, nevoile de îngrijire medicală conform prescripției medicale, precum şi în funcţie de situaţia familială şi veniturile de care dispun, ajutor pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, ajutorul acordat pentru îndeplinirea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice


Obiective: organizarea şi asigurarea asistenţei socio-medicale a persoanelor la domiciliu, asigurarea accesului la informaţii referitoare la drepturile persoanelor imobilizate la pat sau la domiciliu a acestora şi aparţinătorilor acestora, scăderea gradului de solicitare pentru familiile ce îngrijesc aparţinători imobilizaţi la pat sau la domiciliu, îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice şi practice a aparţinătorilor asistaţilor, a voluntarilor şi a personalului implicat în îngrijire

 

Servicii


1. Servicii sociale de bază

 • igienă corporală: spălare (generală, parţială, îmbăiere în vană, duş), îngrijirea cavităţii bucale, părului, bărbierit, îngrijirea unghiilor, pielii, nasului, ochilor, urechilor, orificiilor, îmbrăcare şi dezbrăcare (lenjerie de corp, haine de zi), igiena eliminărilor
 • ajutor în alimentaţie - se efectuează beneficiarilor singuratici, în primul rând, sau celor care necesită alimentaţie artificială
 • exerciţii de mişcare, transfer, deplasare în interior - se efectuează cu ajutorul angajatului în scopul prevenirii atrofiei musculaturii şi anchilozării articulaţiilor, în felul acesta menţinându-se mobilitatea şi autonomia beneficiarului.
 • supravegherea beneficiarului - doar în cazul în care nu există sau nu se pot mobiliza alte resurse (aparţinători, reprezentant, asistent personal) şi numai pe un interval de timp scurt

2. Servicii sociale de suport

 • igiena patului - se realizează cu scopul asigurării stării de confort a beneficiarilor imobilizaţi la pat, precum şi prevenerii complicaţiilor secundare legate de acest aspect. Se efectuează de către angajat prin schimbarea lenjeriei de pat ori de căte ori este nevoie.
 • activităţi de menaj: spălarea lenjeriei, curăţenie (măturat/aspirat, ştergerea prafului, spălarea vaselor), aprovizionarea agentului termic şi încălzirea încăperilor etc.
 • ajutor pentru prepararea hranei, distribuirea de apă/alimente neperisabile/hrană caldă la domiciliu - acest serviciu se asigură doar în situaţii excepţionale, pe perioadă limitată şi în funcţie de capacitatea instituţiei.
 • cumpărături, inclusiv procurarea medicamentelor - cumpărăturile se restrâng la produsele/articolele indispensabile şi se oferă exclusiv vârstnicilor singuratici cu mobilitate redusă care nu le permite părăsirea domiciliului.
 • activităţi de administrare şi gestionare, deplasări singur/împreună la bancă sau autorităţi, deplasare la medic/farmacie/laborator - se adresează beneficiarilor singuratici, pentru rezolvarea problemelor administrative si gestionare, ca de exemplu: plata facturilor, depunerea diferitelor cereri, expedierea scrisorilor, etc.
 • activităţi de petrecere a timpului liber: însoţire la diverse evenimente, plimbări în exteriorul locuinţei, citire, companie, comunicare/ discuţii/ ascultare etc. - beneficiarul cu posibilităţi de deplasare limitate şi singuratic este însoţit la cerere de angajat la diverse evenimente ca de exemplu: slujbă religioasă, la cimitir, la coafor etc. Beneficiarului nedeplasabil şi singuratic se acordă atenţie deosebită în venderea prevenirii izolării complete.
 • informare, îndrumare si consiliere socială și sau medicală, despre alternative de sprijin, despre drepturile şi obligaţiile persoanelor în vârstă
 • instruire în domeniul îngrijiriilor social-medicale la domiciliu - aparţinătorii, asistenţii personali ai beneficiarilor, voluntarii vor fi instruiţi individual sau în grupuri mici privind tehnicile de îngrijire de bază ale beneficiarilor (îmbrăcare, dezbrăcare, schimbarea lenjeriei de pat, ajutor în alimentaţie, îmbăiere, suport în deplasare, mobilizare etc.)
 • îndrumare sprijin şi consiliere privind adoptarea, menţinerea unui model de viaţă sănătos şi activ
 • asigurarea de mijloace de îngrijire medicală - în funcţie de caracterul bolii, beneficiarii pot solicita mijloace de îngrijire cum ar fi cărucioare pe rotile, cârje, scaune toaletă, ajutoare de mers etc. în vederea creşterii autonomiei personale, a confortului bolnavului şi îngrijitorului, respectiv eficientizarea îngrijirii.
 • suport material - după evaluarea socio-medicală a beneficiarului, celor în cauză se acordă ajutor material în funcţie de necesităţi: scutece de unică folosinţă, aleze, pungi colostomă, condoame urinare, materiale pentru igienă corporală, materiale de curăţenie și sanitare.

3. Servicii de natură medicală

 • monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, respiraţie, puls, tensiune arterială, glicemie etc., recoltarea produselor biologice pentru analize)
 • activităţi de tratament: administrarea medicamentelor prin diferite forme, îngrijirea plăgilor şi escarelor, clismă
 • activităţi de îngrijire: schimbarea şi îngrijirea sondei vezicale, a stomelor, fistulelor, tubului de dren, canulei traheale
 • manevre terapeutice pentru evitarea complicaţiilor secundare (prevenirea escarelor, a complicaţiilor pulmonare, a complicaţiilor vasculare)
 • EKG la domiciliu
 • consult medical la domiciliu
 • masaj de relaxare

Criteriile de selecţionare a beneficiarilor: 

 1. persoane în vârstă
 2. gradul de dependență

Personalul serviciului social: medic, asistenţi medicali, îngrijitori bătrâni la domiciliu şi asistenţi sociali. 

V. Servicii sociale de suport și intervenție

 

Centrul de resurse pentru integrare socială și profesională Satu Mare

 


Sediu: Satu Mare, strada B. Șt. Delavrancea nr. 9


Telefon: 0261—716282


Cod serviciu social: 8899 CZPN-III


Anul înființării: 2005


Beneficiari: persoane şi familii fără venituri sau cu venituri reduse, aflate în situaţii de dificultate


Scopul serviciului social: prevenirea şi combaterea sărăciei, a riscului de marginalizare și excluziune socială în vederea depășirii situațiilor de dificultate, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții, adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, și a persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, prin activități de informare, mediere, consiliere socială/psihologică, orientare profesională, reintegrare în societate, precum şi ajutoare materiale constând în bunuri de folosinţă personală sau îndelungată şi alimentare, acordate individual ori în cadrul unor programe destinate facilitării accesului la educaţie, sănătate şi ocupare.

 

Servicii oferite:

 • diagnoză socială – anchetă socială
 • elaborare plan personalizat de intervenție
 • informare
 • mediere către alte servicii
 • consiliere socială
 • consiliere psihologică
 • suport emoțional
 • servicii de asistență și suport specializat
 • orientare profesională
 • acordare de ajutoare materiale

Criterii pentru accesarea serviciilor:

 • persoane aflate în situaţie materială precară
 • lipsa veniturilor stabile
 • persoane cu venituri insuficiente
 • familii cu mulţi copii şi venituri insuficiente asigurării unui trai decent
 • persoane vârstnice cu venituri mici şi sănătate deteriorată
 • persoane aflate în căutarea unui loc de muncă
 • persoane care doresc o reconversie profesională sau schimbarea locului de muncă
 • persoane care au nevoie de sprijin în obţinerea drepturilor sociale
 • orientare profesională
 • acordare de ajutoare materiale

Personalul serviciului social: psiholog, asistent social, voluntari

 


 

Cantina socială Caritas Satu Mare

 


Sediu: Satu Mare, bulevardul Unirii nr. 38


Telefon: 0261—712521


Cod serviciu social: 8899 CPDH-I


Anul înființării: 1992


Beneficiari: persoane aflate în situații de dificultate și familiile acestora, persoane vulnerabile aflate în risc social crescut, expuse marginalizării şi excluziunii sociale


Scopul serviciului social: ameliorarea situaţiei de criză a persoanelor vulnerabile aflate în risc social crescut, prin prepararea și servirea unei mese calde și/sau după caz pachete alimentare de bază, contribuind la asigurarea nevoilor de bază ale persoanelor și familiilor aflate în situații de dificultate, fără venituri sau cu venituri reduse


Servicii:

 • prepararea și servirea unei mese calde pe zi (meniu compus din două feluri de mâncare)
 • după caz, acordarea de pachete alimentare de bază
 • informare
 • mediere

Criterii pentru accesarea serviciilor:

 • lipsa veniturilor stabile
 • persoane cu venituri insuficiente pentru asigurarea unei mese calde pe zi
 • persoane care nu au posibilităţi de preparare a unei mese calde (condiţii de locuit precare)
 • familii cu mulţi copii şi venituri insuficiente asigurării unui trai decent
 • persoane vârstnice cu venituri mici şi sănătate deteriorată, care nu dispun de condiţiile şi capacitatea fizică pentru prepararea hranei calde
 • persoane cu multiple boli cronice, ai căror cheltuieli de medicamente necesare supravieţuirii sunt atât de mari încât nu le mai rămân bani pentru asigurarea unei mese calde pe zi

Personalul serviciului social: administrator, bucătar, ajutor bucătar, asistent social 

Masa pe roți

 


Sediu: Satu Mare, bulevardul Unirii nr. 38


Telefon: 0261-712521


Cod serviciu social: 8899-CPDH-II


Anul înființării: 2020


Beneficiari: persoane în vârstă de peste 65 de ani, care se află într-o situaţie materială precară, expuse marginalizării şi excluziunii


Scopul serviciului social: îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor prin ameliorarea situaţiei de criză al persoanelor vulnerabile aflate în risc social crescut


Obiectivele serviciului social: pregătirea şi livrarea unei unei mese calde la fiecare 2 zile, în zilele lucrătoare, asistenţă socială acordată beneficiarilor acestui serviciu


Servicii oferite:

 • evaluare inițială
 • elaborarea și aplicarea planului de intervenție
 • distribuirea hranei calde la domiciliul persoanelor care nu se pot mobiliza
 • monitorizarea permanentă a situației beneficiarilor și redirecționarea acestora către alte servicii în caz de nevoie

Condiții de accesare a serviciilor:

a) acte necesare:

 • copie carte de identitate
 • adeverință medicală privind starea de sănătate

b) criteriile minime de eligibilitate sunt:

 • vârsta de peste 65 de ani
 • domiciliu/reședință în localitatea Satu Mare

Personalul serviciului social: tehnician în asistență socială, licențiat în psihologie, bucătar, distribuitor hrană, ajutor bucătar, voluntari

Comunicate Presă Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare

Servicii Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare

Nume Serviciu Număr Locuri Observații Solicitare Serviciu
Centrul de zi Don Bosco Satu Mare 32 Sprijinirea copiilor proveniţi din familii dezavantajate social, cu focalizare pe copiii preşcolari care provin din familii aflate în dificultate, în vederea scăderii riscului de excluziune socială a copiilor
Centrul social deschis Casa Prieteniei Satu Mare 52 Oferirea de sprijin copiilor, tinerilor şi familiilor defavorizate din Satu Mare, în vederea dezvoltării capacităţilor individuale necesare depăşirii situaţiilor de risc, prin forţe proprii
Centrul de reabilitare „Sfântul Iosif”, Satu Mare 35 Oferirea de servicii complexe socio-medicale și psihopedagogice de intervenție timpurie, copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani, care prezintă tulburări în dezvoltare sau dizabilitate, respectiv familiei pentru a preveni sau diminua consecinţelor sociale dramatice ale dizabilităţii
Centrul de zi pentru varstnici Sf. Iacob Satu Mare 0 Prevenirea și/sau întârzierea instituționalizării persoanelor de vârsta a treia, prin asigurarea de servicii de bază, de asistență și de suport pentru persoane vârstnice dependente
Centrul de ingrijire la domiciliu Sf. Hildegarda Satu Mare 0 Prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea reintegrării sociale prin îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor în vârstă prin furnizarea de servicii socio-medicale la domiciliul acestora în concordanţă cu gradul de dependenţă în care se află şi nevoile individuale de ajutor, nevoile de îngrijire medicală conform prescripției medicale, precum şi în funcţie de situaţia familială şi veniturile de care dispun, ajutor pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, ajutorul acordat pentru îndeplinirea activităţilor uzuale ale vieţii zilnice
Centrul de resurse pentru integrare socială și profesională Satu Mare 0 Prevenirea şi combaterea sărăciei, a riscului de marginalizare și excluziune socială în vederea depășirii situațiilor de dificultate, promovarea incluziunii sociale și creșterea calității vieții, adresate persoanelor şi familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, și a persoanelor şi familiilor aflate în situaţii de dificultate, prin activități de informare, mediere, consiliere socială/psihologică, orientare profesională, reintegrare în societate, precum şi ajutoare materiale constând în bunuri de folosinţă personală sau îndelungată şi alimentare, acordate individual ori în cadrul unor programe destinate facilitării accesului la educaţie, sănătate şi ocupare.
Cantina socială Caritas Satu Mare 0 Ameliorarea situaţiei de criză a persoanelor vulnerabile aflate în risc social crescut, prin prepararea și servirea unei mese calde și/sau după caz pachete alimentare de bază, contribuind la asigurarea nevoilor de bază ale persoanelor și familiilor aflate în situații de dificultate, fără venituri sau cu venituri reduse
Masa pe roți 0 Pregătirea şi livrarea unei unei mese calde la fiecare 2 zile, în zilele lucrătoare, asistenţă socială acordată beneficiarilor acestui serviciu

Se încarcă ...